Quý phụ huynh kính mến,
Một tháng trôi qua thật nhanh. Bố mẹ có sẵn lòng chia sẻ với nhà trường một vài ý kiến đánh giá về học sinh và về nhà trường?
Không