Quý phụ huynh kính mến,

Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của trẻ. Giáo dục gia đình thực sự có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển nhân cách, trí tuệ của trẻ.

Cha mẹ là những người hiểu con mình nhất. Thông tin cung cấp về trẻ từ phụ huynh luôn là thông tin quan trọng, quý giá để giáo viên và nhà trường có được những định hướng giáo dục phù hợp tới từng trẻ như là một cá nhân riêng biệt.

Hướng tới sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường, chúng tôi thường xuyên thực hiện chương trình khảo sát ý kiến phụ huynh, nhằm thu thập những thông tin cơ bản liên quan đến trẻ và cha mẹ nhằm hoàn thiện chương trình giáo dục của nhà trường và tìm cơ hội kết nối, hợp tác giáo dục với phụ huynh. Việc này hoàn toàn vì lợi ích của trẻ và vì chất lượng giáo dục nói chung.

Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ của phụ huynh bằng việc điền thông tin đầy đủ và chính xác vào phiếu khảo sát này.

Trân trọng cảm ơn

Ban giám hiệu

PHIẾU KHẢO SÁT
Nếu có bất kỳ chia sẻ nào khác chưa có trong phạm vi nội dung Phiếu khảo sát này, Quý phụ huynh vui lòng trao đổi với Nhà trường:
- Trực tiếp tại VP trường tại 201 Nguyễn Tuân
- Điện thoại cố định: 0473 045 045
- Di động hiệu trưởng HOS: Cô Lê Huyền - 098 915 0025
- Di động của giám đốc HOS: cô Hồng Minh - 096 703 8444
- Email: hospreschool@gmail.com